گروه مامایی

سمیه زیادی

مدیر گروه مامایی

تلفن تماس:   داخلی ۳۳۶

پست الکترونیک : [email protected]

 

 

هوالعلیم

پیام مدیرگروه و رسالت رشته

مامایی فنی به درازای تاریخ و یکی از قدیمی ترین حرفه ها می باشد که در گذر تاریخ تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. قدمت رشته مامایی در ایران به شکل آموزش عالی به هشتاد سال قبل باز می گردد. هدف از تعلیم فراگیران این رشته، تربیت ماماهای توانمند و علاقمندی است که قادر به تولید علم و نشر آن در سطح جهانی در راستای ارتقای سلامت مادر و کودک باشند. نیل به این اهداف عالی نیازمند تهیه برنامه ای است به منظور سرمایه گذاری در جهت پیشرفت کیفیت آموزش، پژوهش و مدیریت خدمات بالینی در عرصه مامایی با محوریت تربیت نیروی انسانی کارامد، خردورز و علاقمند به رشته در جهت تولید علم و ارتقای سلامت فرد، خانواده و جامعه.

سمیه زیادی

مدیر گروه مامایی