معرفی

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی: سید عباس سیادتی

تحصیلات: دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس: 36730613

36730615 (داخلی 285)

پست الکترونیک: [email protected]