اعضا کمیته

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

سمت

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکتر سید عباس سیادتی

رئیس

 

استادیار

دکتری تخصصی

شیمی

دکتر محسن شعبانی

دبیر کمیته

 

استادیار

دروس

حوزوی خارج

حجت الاسلام  و المسلمین سید محسن محمودی

روحانی

 

استادیار

دکتری تخصصی حقوق خصوصی

دکتر شکرالله  نیکوند

حقوقدان

 

مدرس اخلاق پزشکی

دکتری تخصصی

پزشکی قانونی

دکتر علی محمد         علی محمدی

متخصص اخلاق زیست پزشکی

 

دانشیار

دکتری تخصصی

آمار حیاتی

دکتر غلامرضا بابایی

متخصص آمار زیستی یا اپیدمیولوژی

 

کارمند

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق

غلامرضا راد مهر

نماینده جامعه

 

استادیار

دکتری تخصصی

شیمی

دکتر محسن شعبانی

پژوهشگر 1

 

استادیار

دکتری تخصصی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکتر نعمت اله  بابایی

پژوهشگر 2

 

استادیار

دکتری تخصصی

علوم تغذیه

دکتر شیلا برنجی

پژوهشگر 3