کتابخانه دیجیتال

  • کلیه منابع برای پژوهشگران اعم از اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی بدون محدودیتی قابل دسترسی می باشد.
  • اعضای هیات علمی و دانشجویان گرامی جهت استفاده از کتابخانه دیجیتال میتوانند از طریق سایت دانشگاه به آدرس http://iauvaramin.ac.ir   مراجعه کنند.
  • به منظور استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی لازم است از طریق اینترنت دانشگاه به جستجوی منابع بپردازید.

پژوهشگران گرامی چنانچه مایل به استفاده از کتابخانه دیجیتال خارج از دانشگاه می باشند می توانند با استفاده از اتصال vpn اقدام نمایند


لینک دانلود فایل